Signup for SISTERS NEWS

# # # # # # #

Sisters Academy in:
DK, GL, ISL, SE

Search for:

Sisters Hope’s new platform for Sensuous Learning

“Et samskabende laboratorium og base for sanselig læring og forankring i en bydel i forandring.

Det er, hvad der skal skabes i Charlottekvarteret, når Sisters Academy får lov til at folde sig ud i den tidligere sfo Charlottebo, der ligger vest for Charlotteskolen.

Det er performancegruppen Sisters Hope, som står bag Sisters Academy, og ideen er at skabe et »sanseligt læringsrum gennem lærings-, fællesskabs- og identitetsdannende projekter«.

Projektet har fået arbejdstitlen HOME: Sisters Hope, og ideen til den udspringer fra Sisters Hope’s ønske om forankring og en permanent base for deres performance eksperimenter mellem de større manifestationer af deres arbejde nationalt og internationalt. Sådan et sted vil endvidere respondere på den store transformation, Charlottekvarteret og hele Hedehusene står over for de kommende 5-10 år med udviklingen af Nærheden, bymidten og udviklingsplanen for Charlottekvarteret.

– Området er præget af en høj mangfoldighed, og vi er af den overbevisning at vi er meget mere forbundne, end mange tror. Vi arbejder ud fra en holdning om, at det sanselige og poetiske, som er iboende i os alle, har været nedprioriteret i vores samfund, og vi udforsker, hvordan samfundet kunne tage sig ud, hvis man satte dem i centrum i stedet for eksempelvis økonomiske interesser, forklarer Gry Worre Hallberg, der er medstifter af Sisters Hope.

Omdannes med lys og lyd

Første skridt af projektet bliver at omdanne den tidligere sfo fra 1970er-institution til Sisters Hope’s base og kreativt laboratorium. Bygningen skal omdannes til et sanseligt og poetisk total-univers med Sisters Hopes særlige visuelle udtryk. Lokalerne transformeres med permanent lyd, lys og scenografi opsætning – men hvad der præcist skal laves, er endnu ikke besluttet.

– Ideen er at skabe et anderledes rum end hverdagen. Når man skaber en andenverdenslighed og ændre den ydre fysiske ramme, så ændrer ens tilgang til verden sig potentielt også. Det er ligesom, når kroppen sænkes i vand, så ændrer ens bevægelser sig, uden man tænker over det. Det samme kan ske med kroppen sindet, når man træder ind i vores univers forklarer Gry Worre Hallberg.

I etableringsfasen er en idé at koble projektet til lokale beskæftigelse- og uddannelsesindsatser med henblik på lokal forankring.

Støtte på 1 mio. kr.

Projektet har netop fået 1 million kroner i støtte fra Realdanias ildsjælekampagne – Underværker. Det er Sisters Hope, der står bag ansøgningen, men projektet skal gennemføres med en række andre partnere.

HEJ arkitekter er ansvarlig projektering af ombygningen og rådgivning. Høje-Taastrup Kommune rådgiver og sagsbehandler. Foreningen Den Skabende By 2640 faciliterer samskabende lærings- og ombygningsindsatser med lokale partnere, erhverv og borgere. Og Den Boligsociale Helhedsplan for Charlottekvarteret faciliterer samskabende projekter med lokale institutioner, beboere og foreninger.

– Bygningen har stået tom et stykke tid og indgår i udviklingsplanen for området, hvor der lægges op til at bygge private boliger. Derfor står den til at blive revet ned, men indtil da vil den altså huse projektet, forklarer Maja Schmidt, der er udviklingskonsulent i team By- og boligudvikling i Høje-Taastrup Kommune.

I forbindelse med projektet skal bygningerne »vendes om«, så den sydvestlige del åbner sig op mod det nye knudepunkt i byen.

En intention er at bygningerne også kommer til at huse et projektkontor for samarbejdspartnerne i projektet.

Sisters Hope har fået støtte til etableringen af projektet i Charlottebo, men de har også modtaget aktivitetsstøtte fra Statens Kunstfond fra næste år, hvor projektet også for alvor forventes at skydes i gang.