Signup for SISTERS NEWS

# # # # # # #

Sisters Academy in:
DK, GL, ISL, SE

Search for:

At The Danish Centre for Youth Research presenting Sisters Academy

21. Maj – Konference: Kreativitet som driver i uddannelsessystemet

Cefu konference onsdag d. 21 maj, kl. 9.00 -16.15

Center for ungdomsforsknings næste konference fokuserer på det skæve og anderledes i uddannelsessystemet. Til konferencen går vi på jagt efter kreativiteten og undersøger hvordan vi atter kan gøre kreativiteten til en driver i uddannelsessystemet, så vi får mere engagerede studerende, der kan være emd til at skabe fremtidens dynamiske og innovative samfund. Vi inddrager forskere, undervisere og kreative fagpersoner, der fortæller om deres arbejde med kreativitet og vi undersøger hvad det gør ved de unge, der har været involveret.

Se invitation her

Tilmelding

Tilmelding skal ske senest d. 14 maj via vores webshop.

Klik her for at komme til webshoppen 

Framelding efter tilmelding medfører betaling af fuldt deltager gebyr.

Praktisk

Tid: Onsdag d. 21 maj, kl. 9.00 – 16.15.

Sted: Akademiet For Utæmmet Kreativitet (AFUK)
Enghavevej 82b (Ind af porten og til højre)
2450 København SV

Pris: 1495,- kr. inklusive frokost og kaffe.
Konferencen er gratis for medlemmer af Foreningen Cefu. Hvert medlem kan sende op til 10 deltagere og derefter deltage for halv pris.
Der er dog begrænset plads til 320 deltagere på konferencen. Ved sen tilmelding risikeres, at konferencen er overtegnet.

For yderligere information kontakt Line Krogh Jensen, lkj@learning.aau.dk eller tlf.nr. 2029 4629.